La nostra oficina es troba a l'Hospital Verge del Toro de Mao.
El nostre telèfon ès el: 971 36-97-54 / E.Mail: donants@infotelecom.es